Avís legal Grupo Beton

Titularitat de la pàgina web

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa titular d’aquesta pàgina web: Grup Beton Catalan, és una mercantil de nacionalitat espanyola amb domicili social al carrer Joaquim Molins nº5, Barcelona 08028, amb C.I.F-A-08.277.980, telèfon 935053600, fax 935053620, e-mail comercial@betonc.com. La societat va ser constituïda amb la denominació social de BETON CATALAN, S. a. que va causar inscripció núm. 2 de la fulla 20.643, al foli del tom 2.078 del Registre Mercantil de Barcelona. Així mateix, Grup Beton Catalan és titular dels dominis www.grupo-beton.com , www.betonc.com, www.suberolita.cat, www.formigonsgirona.com

Usuaris

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web a través dels mitjans disposats a aquest efecte, ja sigui mitjançant l’enviament de sol·licituds d’informació, de queixes o sol·licituds de contractació, o de curriculum vitae, entre altres, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’acceptació i compliment rigorós de les disposicions que conté aquest avís legal, així com a qualssevol una altra disposició legal que fos aplicable.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

Grupo Beton Catalán es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Objecte

L’objecte d’aquesta pàgina web és oferir a l’usuari una informació general sobre les activitats, productes i serveis que ofereix Grupo Betón Catalan i el seu grup de societats participades, en l’àmbit de la fabricació i comercialització de ciment, formigó, àrids i morters. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Grupo Betón Catalan ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’empresa , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Grupo Betón Catalan perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificacions de continguts

Grupo Betón Catalan es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d’aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu el seu programari, els dissenys, marques, logotips, text i/o gràfics, són propietat de Grupo Betón Catalan o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Grupo Betón Catalan. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Grupo Betón Catalan serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Nom de l’empresa creadora del lloc web. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Nom de l’empresa creadora del lloc web.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del següent correu electrònic comercial@betonc.com

Exclusió de responsabilitat

Grupo Betón Catalan no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: els errors o omissions, la veracitat, exactitud, exhaustivitat, qualitat, pertinència o actualitat dels continguts i serveis del portal, la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament total o parcial del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’Usuari, malgrat que disposa de sistemes de detecció de virus informàtics d’alta fiabilitat, els quals actualitza amb periodicitat i d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Enllaços

Excepte amb la prèvia i expressa autorització de Grupo Betón Catalan emesa per escrit, queda terminalment prohibit a l’usuari l’establiment d’enllaços, links o qualsevol altra manera d’accés a través d’Internet a la present pàgina web. En l’hipotètic cas que en la pàgina web es disposessin enllaços o enllaços cap altres llocs d’Internet, Grupo Betón Catalan en cap cas assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Modificació de les condicions

Grupo Betón Catalan podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals de Barcelona, a la qual se sotmeten expressament les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.