El Grup

A la dècada dels 70, producte de l’adquisició per FECSA de tres empreses líders en formigó, BETON CATALAN, SA, FORMIGONS GIRONA, SA, i de SUBEROLITA, SA, va néixer el Grupo BETON, filial avui de Cement Roadstone Holdings (CRH) des del 1987, any en què l’empresa Irlandesa va fer el primer moviment al mercat espanyol de materials de construcció, actualment líder mundial de materials de construcció.

Cronologia

 • 1946 SUBEROLITA

  SUBEROLITA, S.A. Fundada el 13/11/1946 tenint com a raó social la fabricació, distribució i venda de materials per a la construcció, principalment prefabricats d'ús residencial (biguetes, plaques alveolars, blocs, revoltons), urbanístics (voreres, llambordes, murs, guals, paviments) ), naus industrials (bigues, plaques alveolars, pilars, blocs), i infraestructures (preloses, tubs, barreres, murs, bigues pont).

 • 1970 CAPBSA

  (CAPBSA) CANTERA DE ÁRIDOS PUIG BROCÁ, S.A. Creada el 19/10/1970 tenint com a meta social l'explotació de pedreres de tota classe d'àrids, materials de construcció i obres públiques.

 • 1972 BETON CATALAN

  La companyia BETON CATALAN, S.A. va ser fundada el dia 05/01/1972 tenint com a meta social la fabricació, distribució i venda de materials per a la construcció, principalment formigó i els seus derivats, així com pedra per a usos constructius, l'explotació de pedreres i en general el tractament industrial de matèries primes per a la construcció, etc.

 • 1973 FORMIGONS GIRONA

  (FORGISA) FORMIGONS GIRONA, S.A. Creada a Girona el 23/01/1973 sent el seu objecte la fabricació de formigó en massa.

 • 1987 - Estructures

  El 29/01/87 funda la divisió d'ESTRUCTURES, dedicada a la construcció i edificació d'habitatges, estructures, fonaments i construccions de qualsevol tipus, industrials, comercials, obres públiques, entre d'altres.

  (FORBISA) FORMIGONS I BIGUES, S.A. Fundada el 24/10/1987 sent el seu objecte la fabricació d'elements de formigó per a obres públiques i privades, així com explotar i comercialitzar materials auxiliars per a la construcció, ciments, pedres, sorres, etc.

 • 1987 - CRH Company

  Cement Roadstone Holdings (CRH) des del 1987, any en què l'empresa Irlandesa va fer el primer moviment al mercat espanyol de materials de construcció, actualment líder mundial de materials de construcció.